Hiện tại website đang trong giai đoạn thử nghiệm!

Chính sách bảo mật

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  Tku.Vn không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
  Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Tku.Vn thu thập bao gồm:    
   - Họ và tên
   - Địa chỉ
   - Điện thoại
   - Email
  Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:
   - Tên sản phẩm
   - Số lượng
   - Thời gian giao nhận sản phẩm
 2.  Phạm vi sử dụng thông tin
  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Tku.Vn sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
   - Hỗ trợ khách hàng
   - Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
   - Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
   - Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Đối với thông tin cá nhân, Tku.Vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về info@Tku.Vn
 4. Ai có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân?
  Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
   - Hệ thống vận hành website TKU.VN
   - Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ liên quan đến hệ thống vận hành của TKU.Vn. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
 5.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
  Tku.Vn không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: info@Tku.Vn hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về 0914-732-363  
  Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Tku.Vn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  Tại Tku.Vn, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật Tku.Vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Tku.Vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:
   - Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
   - Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
   - Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.


Tku.Vn hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Tku.Vn. Vui lòng liên hệ qua số hotline 0914-732-363 hoặc email: info@Tku.Vn